graphic-ccli-trademark.svg CCLI Trademark Logo graphic-ccli-trademark.svg CCLI Trademark Logo graphic-songselect-trademark.svg CCLI SongSelect Logo icon-megaphone-circle-line.svg Icon Megaphone icon-megaphone-circle-line-white.svg Icon Megaphone icon-press-kit Press Kit Icon icon-fact-sheet Fact Sheet Icon icon-megaphone-circle-line-mobile.svg Icon Megaphone icon-close-filled.svg Icon Close icon-close-white.svg Icon Close icon-close-blue.svg Icon Close icon-earth-filled.svg Icon Earth icon-earth-line.svg Icon Earth Outline icon-finder-filled.svg Icon Finder Filled icon-finder-filled.svg Icon Finder Filled icon-headset-line.svg Icon Headset Line icon-headset-line.svg Icon Headset Line icon-letter-and-envelope-line.svg Icon Letter and Envelope Line icon-movie-download-line.svg Icon Movie Download Line icon-music-note-circle-line.svg Icon Music Note Circle Line icon-new-window-line.svg Icon New Window Line icon-new-window-line-blue.svg Icon New Window Line icon-page-ribbon-line.svg Icon Page Ribbon Line icon-person-filled.svg Icon Person Filled icon-person-filled.svg Icon Person Filled icon-play-circle.svg Icon Play Circle icon-recent-articles-line.svg Icon Article Line icon-stop-circle.svg Icon Stop Circle icon-play-pressed-circle.svg Icon Play Pressed Circle icon-question-mark-circle.svg Icon Question Mark Circle icon-quotation-end.svg Icon Quotation End icon-quotation-start.svg Icon Quotation Start icon-quotation-end.svg Icon Quotation End icon-quotation-start.svg Icon Quotation Start icon-sheet-music-line.svg Icon Sheet Music Line icon-shopping-cart-line.svg Icon Shopping Cart Line icon-social-media-facebook-circle.svg Icon Social Media Facebook Circle icon-social-media-google-plus-circle.svg Icon Social Media Google Plus Circle icon-social-media-instagram-circle.svg Icon Social Media Instagram Circle icon-social-media-linkedin-circle.svg Icon Social Media LinkedIn Circle icon-social-media-pinterest-circle.svg Icon Social Media Pinterest Circle icon-social-media-twitter-circle.svg Icon Social Media Twitter Circle icon-social-media-youtube-circle.svg Icon Social Media YouTube Circle icon-social-media-twitter-filled.svg Icon Social Media Twitter Filled icon-stop-button-filled.svg Icon Stop Button Filled icon-translation-filled.svg Icon Translation Filled icon-regional.svg Icon Regional Map Pin icon-globe icon-chat.svg Icon Chat icon-clock-outline.svg Icon Clock Outline icon-headphones-outline.svg Icon Headphones Outline icon-pin-outline.svg Icon Pin Outline icon-payment-check.svg Icon Payment Check icon-article-line-mobile.svg Article Icon icon-music-note-circle-line-mobile.svg Music Note Icon icon-sheet-music-line-mobile.svg Sheet Music Icon icon-nav-mobile-more.svg Navigation More Icon icon-nav-mobile-more.svg Navigation More Icon icon-nav-mobile-song-select.svg Navigation SongSelect Icon icon-nav-mobile-services.svg Navigation Services Icon icon-nav-mobile-support.svg Navigation Support Icon

NYTT! Automatisk rapportering är här.

LÄS MER

Välj land och språk

Flag of Botswana
Botswana
Engelska
Flag of Cameroon
Cameroon
Engelska
Flag of Lesotho
Lesotho
Engelska
Flag of Malawi
Malawi
Engelska
Flag of Mauritus
Mauritius
Engelska
Flag of Mozambique
Mozambique
Engelska
Flag of Namibia
Namibia
Engelska
Flag of Nigeria
Nigeria
Engelska
Flag of Rep. of Congo
Rep. of Congo
Engelska
Flag of Senegal
Senegal
Engelska
Flag of South Africa
South Africa
Engelska
Flag of Swaziland
Swaziland
Engelska
Flag of Uganda
Uganda
Engelska
Flag of Zambia
Zambia
Engelska
flag-br
Brazil
Portuguese Spanish Engelska
flag-ca
Canada
Engelska
flag-us
United States
Engelska Spanish
flag-au
Australia
flag-kr
Korea 대한민국
flag-nz
New Zealand
flag-sg
Singapore
flag-be
Belgium
Nederlands Engelska
flag-dk
Denmark
Danish Engelska
flag-de
Deutschland
Deutsch Engelska
flag-ie
Ireland
Engelska
flag-fi
Finland
Svenska Svenska Engelska
flag-fr-updated
France
Français Engelska
flag-lu
Lëtzebuerg
Nederlands Engelska
flag-nl
Nederland
Nederlands Engelska
flag-no
Norway
Norwegian Engelska
flag-ch
Schweiz
Deutsch Français Engelska
flag-se
Sverige
Svenska Engelska
flag-uk
United Kingdom
Engelska

Historia

Hur det började?

Vår historia börjar 1984 då en pastor i Portland Oregon, först lärde sig av ett pågående copyrightsrättsfall på 3,1 miljoner dollar mot ärkestiftet i Chicago. Prästen bad sin församlingsmusiker, Howard Rachinski, att se till att de nu skulle ha laglig täckning i kyrkan.

Januari 1985, började Howard utveckla ett koncept för “permission of use” (tillstånd för användning), där kyrkor skulle kunna få en blankett med tillstånd för specifika icke-kommersiella copyrightaktiviteter. Han kallade detta för ”Starpraise Ministries”, som blev CCLI’s föregångare.

Det blev väldigt uppenbart att det fanns ett uppdämt behov för copyright licensiering för kyrkor och för sångskrivare och musikförlag. Det var ett ämne som måste tas på allvar. Marknaden gav sitt gensvar och vid det andra årets slut hade 1150 kyrkor tecknat licens med Starpraise.

January 1988, inkorporerades Starpraise Ministries och i april bytte de namn till Christian Copyright Licensing, Inc. (CCLI)

Vad vi fortfarande tror. Våra rötter började som en tjänst utifrån kyrkan och som en tjänst för kyrkorna, för att bättre kunna utbilda och utrusta kyrkor i upphovsrättsfrågor, och skydda kyrkor från konsekvenserna av brott mot upphovsrättslagen, och för att uppmuntra till bredare användning av copyrightskyddat material i kyrkornas gudstjänster och samlingar. När nu våra produkter och vår service fortsätter att expandera och utvecklas, så kvarstår det faktum att vi är lika överlåtna åt syftet att betjäna kyrkor och copyrightinnehavare precis som förr.

CCLI licensierar mer än 250,000 kyrkor över hela världen.

Vår grundare, Howard Rachinski

Historien om CCLI

1984
 • Rättsligt copyrightfall mot ärkestiftet i Chicago

1985
 • Howard Rachinski etablerade copyright “permission of use”

 • Starpraise Ministries grundades

 • 250 kyrkor tecknade copyrightlicens

1986
 • 1,150 kyrkor tecknar CCLI-licens

1987
 • Starpraise Ministries möter den brittiska motsvarigheten, CMA.

 • Starpraise Ministries och CMA etablerar ett gemensamt copyrightavtal för kyrkor

1988
 • Starpraise Ministries blir innefattat.

 • Starpraise byter namn till Christian Copyright Licensing Inc. (CCLI)

 • CCLI lanserar Church Copyright Licence

1990
 • CCLI expanderar till att innefatta Kanada

1991
 • CCLI börjar samarbeta med brittiska CMA

1994
 • CCLI börjar licensiera skolor i UK.

1995
 • Den första SongSelect-loggan användes på disketter 1995

1995
1995
 • CCLI expanderar till att innefatta Sydafrika

1997
 • CCLI expanderar till att erbjuda fotokopieringslicens i Australien och Nya Zeeland.

1998
 • CCLI expanderar till icke engelsktalande nordiska länder

2001
 • CCLI blev partner till MPLC för att etablera CVLI under 2001, och kunde så erbjuda Church Video Licence (Kyrkornas Video Licens)

2001
2002
 • CCLI började sälja copyright-licenser till kyrkor i Benelux

2004
2006
 • CCLI expanderade till Tyskland

2007
2008
 • CCLI började arbeta i Singapore

2009
 • CCLI expanerade till Brasilien

2012
 • CCLI började arbeta i Korea

2012
2016
 • CCLI kan nu licensiera över hela världen genom signeringen av de nya globala kontrakten

2017
 • CCLI lanserade SongSelect i de Nordiska länderna

Telefon kontakt

Prata med en kunnig specialist, måndag-fredag 09.00-15.00 (tider kan variera). Ring

+49 6202.27 33 001
Email kontakt

Mejla dina frågor eller kommentarer till CCLI

MEJLA TILL CCLI
Support alternativ

Se alla alternativ för kundsupport

SUPPORT ALTERNATIV
Beställ nu

Börja en ny beställning genom att berätta vad ni behöver.

BESTÄLL