graphic-ccli-trademark.svg CCLI Trademark Logo graphic-ccli-trademark.svg CCLI Trademark Logo graphic-songselect-trademark.svg CCLI SongSelect Logo icon-megaphone-circle-line.svg Icon Megaphone icon-press-kit Press Kit Icon icon-fact-sheet Fact Sheet Icon icon-megaphone-circle-line-mobile.svg Icon Megaphone icon-close-filled.svg Icon Close icon-close-white.svg Icon Close icon-close-blue.svg Icon Close icon-earth-filled.svg Icon Earth icon-earth-line.svg Icon Earth Outline icon-finder-filled.svg Icon Finder Filled icon-finder-filled.svg Icon Finder Filled icon-headset-line.svg Icon Headset Line icon-headset-line.svg Icon Headset Line icon-letter-and-envelope-line.svg Icon Letter and Envelope Line icon-movie-download-line.svg Icon Movie Download Line icon-music-note-circle-line.svg Icon Music Note Circle Line icon-new-window-line.svg Icon New Window Line icon-new-window-line-blue.svg Icon New Window Line icon-page-ribbon-line.svg Icon Page Ribbon Line icon-person-filled.svg Icon Person Filled icon-person-filled.svg Icon Person Filled icon-play-circle.svg Icon Play Circle icon-recent-articles-line.svg Icon Article Line icon-stop-circle.svg Icon Stop Circle icon-play-pressed-circle.svg Icon Play Pressed Circle icon-question-mark-circle.svg Icon Question Mark Circle icon-quotation-end.svg Icon Quotation End icon-quotation-start.svg Icon Quotation Start icon-quotation-end.svg Icon Quotation End icon-quotation-start.svg Icon Quotation Start icon-sheet-music-line.svg Icon Sheet Music Line icon-shopping-cart-line.svg Icon Shopping Cart Line icon-social-media-facebook-circle.svg Icon Social Media Facebook Circle icon-social-media-google-plus-circle.svg Icon Social Media Google Plus Circle icon-social-media-instagram-circle.svg Icon Social Media Instagram Circle icon-social-media-linkedin-circle.svg Icon Social Media LinkedIn Circle icon-social-media-pinterest-circle.svg Icon Social Media Pinterest Circle icon-social-media-twitter-circle.svg Icon Social Media Twitter Circle icon-social-media-youtube-circle.svg Icon Social Media YouTube Circle icon-social-media-twitter-filled.svg Icon Social Media Twitter Filled icon-stop-button-filled.svg Icon Stop Button Filled icon-translation-filled.svg Icon Translation Filled icon-regional.svg Icon Regional Map Pin icon-globe icon-chat.svg Icon Chat icon-clock-outline.svg Icon Clock Outline icon-headphones-outline.svg Icon Headphones Outline icon-pin-outline.svg Icon Pin Outline icon-article-line-mobile.svg Article Icon icon-music-note-circle-line-mobile.svg Music Note Icon icon-sheet-music-line-mobile.svg Sheet Music Icon icon-nav-mobile-more.svg Navigation More Icon icon-nav-mobile-more.svg Navigation More Icon icon-nav-mobile-song-select.svg Navigation SongSelect Icon icon-nav-mobile-services.svg Navigation Services Icon icon-nav-mobile-support.svg Navigation Support Icon

Välj land och språk

flag-bw
Botswana
Engelska
Cameroon
Engelska
flag-ls
Lesotho
Engelska
flag-mw
Malawi
Engelska
Mauritius
Engelska
Mozambique
Engelska
flag-na
Namibia
Engelska
Nigeria
Engelska
Rep. of Congo
Engelska
Senegal
Engelska
flag-za
South Africa
Engelska
flag-sz
Swaziland
Engelska
Uganda
Engelska
image/svg+xml
Zambia
Engelska
flag-zw
Zimbabwe
Engelska
flag-br
Brazil
Portuguese Spanish Engelska
flag-ca
Canada
Engelska
flag-us
United States
Engelska Spanish
flag-au
Australia
flag-kr
Korea 대한민국
flag-nz
New Zealand
flag-sg
Singapore
flag-be
Belgium
Nederlands Engelska
flag-dk
Denmark
Danish Engelska
flag-de
Deutschland
Deutsch Engelska
flag-ie
Ireland
Engelska
flag-is
Ísland
Engelska
flag-lu
Lëtzebuerg
Nederlands Engelska
flag-nl
Nederland
Nederlands Engelska
flag-no
Norway
Norwegian Engelska
flag-ch
Schweiz
Deutsch Engelska
flag-se
Sverige
Svenska Engelska
flag-uk
United Kingdom
Engelska
Finland:

Kyrkornas Copyright Licens Manual

Kyrkornas Copyright Licens, CCLI-licensen

CCLI® Kyrkornas Copyright Licens™ är den mest omfattande och kostnadseffetiva lösningen när det gäller att lagligt kunna projicera och kopiera sånger för församlingssången. Denna licens ger er det tillstånd ni behöver utan att ni behöver söka direkt tillstånd från varje copyrightinnehavare, samtidigt som licensen också säkerställer att sångernas ägare får en rimlig ersättning när deras verk har använts.rk.


Licensen tillåter er att:

  • Skriva in och lagra sångtexter och ackord i dator eller skapa exemplar för projicering för församlingssången.
  • Skriva ut, kopiera, trycka sånger, hymner, lovsånger i sånghäften, gudstjänstblad osv.
  • Skapa era egna sångböcker, sånghäften, sångblad
  • Skapa musikaliska arrangemang för röst och instrument, och kopiera eller trycka era egna arr för användning inom er egen församlingssång. Gäller för sånger där det inte finns något publicerat arrangemang
  • Översätta sångtexter till ett annat språk, för användning inom församlingen. Gäller för sånger där inte redan en publicerad översättning finns.

CCLI-licensen tillåter er inte att:

  • Spela in livemusik eller förinspelad musik från era gudstjänster
  • Ändra orden eller musiken i en auktoriserad hymn eller sång
  • Hyra ut, sälja eller låna ut eller distribuera kopior som ni har gjort under CCLI-licensen, till någon utanför er församling
  • Tilldela eller överföra licensen till någon annan kyrka eller grupp utan CCLI:s godkännande. Licensen gäller specifikt för en viss församling/grupp, och är inte knuten till en viss byggnad.

Viktig information

Denna licens finns tillgänglig som Årslicens och 14-dagars Evenemangslicens och som Mobil licens

Licensens villkor gäller endast när licensen är aktiv. Om licensen inte förnyas, då upphör alla rättigheter på licensens förfallodag och alla kopior av sånger som har gjorts under CCLI-licensen måste förstöras och får inte längre användas. Det gäller både papperskopior och digitala kopior.

Licensavgifter baseras på genomsnittligt antal besökare (från skolåldern och uppåt) som besöker er huvudgudstjänst eller samling, eller det totala antalet besökare på ert evenemang. För mer info, se Avtalsvillkoren.


Copyright info

Licenstagare är ansvariga att inkludera information om vem som äger copyrighten, med alla sånger som ni projicerar och kopierar under denna licens. Med copyright-information menas att ni ska ange namn på den eller de som har skrivit sången och vem som äger copyrighten, och ange er kyrkas CCLI-licens nr, till exempel:

“Halleluja” Text och musik: Johan Svensson

© 2000 God Musik AB CCLI-licens nr: 123456


Sångrapportering

Enligt licensens Avtalsvillkor är det nödvändigt att rapportera de sånger som ni har kopierat och projicerat eller översatt under denna licens. All rapportering för årslicens måste göras genom att använda CCLI:s webbsida för sångrapportering; Online Rapport.

Vi rekommenderar att ni rapporterar sånger regelbundet, gärna veckovis eller så ofta som sånger projiceras eller skrivs ut/kopieras. Mer info om rapportering.


SongSelect®: Källa med officiella texter och noter

SongSelect är en webbsida från CCLI som erbjuder smidig tillgång, allt från ett ställe, till tusentals auktoriserade sångtexter, ackordsblad, noter med melodi eller med stämmor. Och alla sångerna kan användas lagligt eftersom de ingår i CCLI-licensen, Kyrkornas Copyright Licens. Alla ni som har en CCLI-licens kan även prenumerara på SongSelect. Dessutom kan SongSelect integreras med många av de vanligast systemen för projicering och lovsångsplanering worship planning/projection packages..


Mer information

Licensavgifter
Se kostnaderna för en CCLI årslicens eller en 14-dagars evenemangslicens. Mobil licens har samma avgift som årslicensen.

Auktoriserade sånger
Sök och hitta copyrightuppgifter för sångerna som innefattas i CCLI-licensen

Auktoriserade kataloger
Sök i listan med förlagskataloger som innefattas i CCLI-licensen

Licensens Avtalsvillkor 
Läs Avtalsvillkoren för denna licens

Telefon kontakt

Prata med en kunnig specialist, måndag-fredag 09.00-15.00 (tider kan variera). Ring

+44 1323 436 138
Email kontakt

Mejla dina frågor eller kommentarer till CCLI

MEJLA TILL CCLI
Support alternativ

Se alla alternativ för kundsupport

SUPPORT ALTERNATIV
Beställ nu

Börja en ny beställning genom att berätta vad ni behöver.

BESTÄLL